Fransız İhtilalinin Osmanlı Devletine Olumsuz Etkisi

Osmanlı Devleti Milliyetçilik Akımından Nasıl Etkilenmiştir: Fransız İhtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı, çok uluslu devletler için yıkıcı sonuçlar doğurmuştur. Avrupa'da büyük savaşlara neden olmuştur. Osmanlı Devleti de çok uluslu bir yapıya sahip olduğundan ... devamı

{ Yorum Ekle }

2. Mahmut Dönemi Islahatlarının Özellikleri – Kısaca

II.Mahmut’un Getirdiği Yeniliklerin Özelliği: II.Mahmut daha önceki dönemlerden farklı olarak Osmanlıyı içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarabilmek amacıyla daha köklü düzenlemeler getirmiş ve daha geniş çaplı yenilik hareketlerine girişmiştir. Fakat bu düzenlemeler ... devamı

{ Yorum Ekle }

Küçük Kaynarca Antlaşması – Önemi – Sonuçları

Küçük Kaynarca Antlaşması Hangi Padişah Döneminde İmzalanmıştır: III. Mustafa’nın ölümü üzerine I. Abdülhamit Padişah olmuştur. Rusya’nın Osmanlı karşısında daha fazla genişlemesini istemeyen Avusturya ve Prusya araya girmiş ve I.Abdülhamit döneminde Osmanlı ... devamı

{ Yorum Ekle }