II.Mahmut Döneminde Ekonomik Alanda Yapılan Islahatlar:

  • Ticaret Nezareti (Bakanlığı) kurutarak tarım ve ticaret işlerinin düzenli işlemesi amaçlandı.
  • Yerli malı kullanımı teşvik edildi. Memur ve asker elbiselerinin yerli kumaşlardan yapılması istendi, fakat istenilen sonuç alınamadı.
  • Bakırköy’de bez fabrika kurularak ihtiyaç duyulan elbiseler karşılanmaya çalışıldı.
  • Yerli tüccarların, yabancı tüccarlarla rekabet edebilmesi için gümrük vergilerinde kolaylık sağlandı.
  • Tımar uygulaması kesin, bir biçimde kaldırıldı. Memurlara maaş bağlandı.
  • Ülke ekonomisi canlandırılmaya v
    e kalkındırılmaya çalışıldı.
  • Ekonomik çalışmalara en büyük darbeyi 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması Osmanlı Devleti, Mehmet Ali Paşa isyanına karşı uluslararası destek bulabilmek için önce İngiltere, sonra da Fransa’ya önemli ekonomik ayrıcalıklar verdi. Balta Limanı Ticaret Antlaşması‘yla İngiliz tüccarlar, Osmanlı ülkesinde çok düşük vergi ödeme karşılığında ticaret yapmaya başladılar. Yabancı tüccarlarla rekabet edemeyen birçok yerli işletme kapandı, Osmanlı pazarlarını Avrupa malları istila etti. Osmanlı Devleti’nin ekonomik alandaki bağımsızlığı sarsılmaya başladı.