– Abbasiler Emevilerin takip ettiği Arap milliyetçiliği politikasının yerine diğer Milletlere karşı, hoşgörülü bir siyaset izlemişlerdir. Bütün Müslümanlara değer veirerek onlara eşit davranmış ye devlet görevlerine getirmişlerdir. Bu yaklaşımlarıyla özellikle Türkler ve İranlılardan her alanda yararlanmışlardır.

– Abbasiler zamanında İslam toplumu genelde iki tabakadan oluşmuştur. Halifenin yakınları Vezirleri emirleri kadılar alim ve edipler bir grubu, esnaf ve sanatkarlar, askerler, çiftçiler, köleler ve gayr-i müslim topluluklar da diğer grubu oluşturmuştur.

– Abbasiler ekonomik açıdan da gelişmenin sağlanması ve halkın refahinin artması için çok çalışmışlardır. Abbasi’lerde ekonomik hayatın temelini tarımsal faaliyetler oluşturmaktaydı. Ülkenin bir çok yerine bu amaçla sulama kanalları yapmışlardır. Bataklıklar kurutularak tarım alanı oluşturulmuştur.

– Abbasi halifeleri ticarete de gerekli önemi vermişler yol emniyetini aldıkları gibi kervan yolları üzerine su kuyuları ve kervansaraylar yaptırmışlardır.