Berlin Konferansı ve Antlaşması Hakkında Bilgi:

Berlin Konferansı‘na Osmanlı Devleti, Rusya, Fransa, Avusturya, İtalya ve Almanya katılmıştır. İngiltere ise Ayastefanos Antlaşmasının şartlarının yumuşatılmasına karşılık olarak Osmanlı’dan Kıbrıs‘ı istemiş, Osmanlı Devleti bunu kabul etmek zorunda kalmıştır.

Berlin Antlaşması Maddeleri:

  • Sırbistan, Romanya ve Karadağ bağımsız olacaktır.
  • Bulgar Krallığı üçe bölünecekti Asıl Bulgaristan Osmanlı Devleti‘ne bağlı olacaktır.

Doğu Rumeli, Hıristiyan vali atanmak kaydıyla Osmanlı Devleti‘ne bağlı olan bir muhtarlık haline dönüştürüldü, Makedonya ise ıslahat yapılması şartıyla Osmanlı Devleti’ne bırakıldı.

  • Bosna – Hersek, Osmanlı toprağı olmakla beraber, yönetimi geçici olarak Avusturya’ya bırakılacaktır.
  • Kars, Ardahan, Batum Rusya’ya; Doğubeyazıt ı Osmanlı’ya bırakılacaktır.
  • Osmanlı Devleti Ermenilerin yaşadığı topraklarda ve Girit’te ıslahat yapacaktır.
  • Osmanlı Devleti Rusya‘ya savaş tazminatı ödeyecektir.

BİLGİ NOTU: Ermeni Meselesi dünya kamuoyuna ve uluslararası antlaşmalara girerek uluslar arası politika konusu olmuştur. Avrupa devletlerinin Türk-Ermeni ilişkilerinde müdahale hakkı doğmuştur.