ÇOCUK EĞİTİMİ KATEGORİSİ

Gelişim Nedir – Gelişim ve Büyüme Arasındaki Fark

Gelişim ve Büyümenin Farkları: Çocuğun doğumdan, hatta doğum öncesinden itibaren çeşitli aşamalarda gelişim sürecine ilişkin görüş

Çocuk Eğitiminde Kitapların Önemi

Hiç kuşkusuz, çocuğun eğitimini etkileyen en büyük faktör, ailesi, yani anne, baba ve kardeşleridir. Ancak ne

Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Önemi

Anaokullarının Eğitimdeki Önemi: Günümüzde hayat şartlarının getirdiği zorunluluklar sebebiyle, babanın yanı sıra anne de çalışmak zorunda

Doğum Sırasına Göre Çocukların Özellikleri

İLK ÇOCUK: Birinci çocuk anne-babanın ilk göz ağrısıdır. Sevilir, fakat tam bir tecrübe sahasıdır. Anne-baba her

Kardeşi Olan Çocuğa Nasıl Davranılmalı

Kardeşi Olan Çocuğun Psikolojisi: Ülkemizde ailelerin çocuk sayısı genelde birden fazladır. Çocukların herbiri ilgi bekler; özen

Çocukların Konuşma Becerisi Nasıl Gelişir

Çocuğun Konuşma Becerisi Kazanma Süreci: Üç yaşına kadar çocuğun konuşması yarımdır. Sözcük seçimi isabetli olmayabilir. Ancak

Çocuğun Cinsel Eğitimi – Anne Ben Nasıl Doğdum

Çocuğunuz ve Cinsel Merakları: Cinsellikte ilk aşama, çocuğunuzun erkek ya da kız olduğunun bilincine varmasıdır. Arkasından

Çocuğunuz Nasıl Öğrenir – Çocuklarda Öğrenme

Çocuklarda Öğrenme Süreci: Çocuk dünyaya geldiği andan itibaren öğrenmeye başlar. Dünyası genişledikçe daha fazla öğrenmek ister.

Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak

Anaokulu Çocuğunun Oyun Oynaması: Oyun için oyuncak gerekeceği aşikardır. Ancak oyuncak deyince, muhakkak bizim oyuncak sınıfına

Okul Öncesi Dönemde Oyunun Önemi

Anaokulu Çocuğunda Oyunun Önemi: Yetişkinler için oyun vakit geçirmeye yönelik bir uğraştır. Oysa çocuk, oyunu oldukça