Kadıköy Escort Kadıköy Escort Ataşehir Escort
ankara escort ankara escort antalya escort sakarya escort

EDEBİYAT KATEGORİSİ

Tanzimat Sonrası Edebiyatı Etkileyen Faktörler

Osmanlı İmparatorluğu, XVIII. yüzyılın ikinci yansından sonra, Batı’nın endüstri ve ekonomi alanlarındaki gelişmeleri izleyememişti. Yabancıların ucuza

Anlatmaya Bağlı Edebi Metinleri İnceleme Yöntemi

A) METİN VE ZİHNİYET: Her metin yazıldığı dönemi gösteren bir ayna gibidir. Edebi veya öğretici metin,

Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Edebi Metinlerin Karşılaştırması

Anlatmaya bağlı eserler ile göstermeye bağlı eserler bazı bakımlardan benzerlikler ve farklılıklar gösterir. Şimdi bu iki

Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinler

Edebiyat, dille yapılan bir sanattır. Duygu ve düşüncelerin, olay ve durumların etkili bir dille anlatılması edebiyat

Edebiyat ve Siyasi Hayat İlişkisi

Edebi ürünler, ait olduğu dönemin sosyal, siyasal ve tarihi koşullarından yararlanılarak ortaya konur. Edebiyat, toplumun siyasal

Edebiyat ve Sosyal Hayat İlişkisi

Edebiyat çok farklı biçimlerde tanımlanabilen bir kavramdır. Türkçe Sözlük (TDK)’de edebiyatın tanımı şöyledir: “Olay, düşünce, duygu

Metin – Edebi Metin Nedir

Bir yazıyı şekil, anlatım ve noktalama nitelikleri ile meydana getiren kelimeler toplamına “metin” denilmektedir. (TDK, Türkçe Sözlük) Metin,

Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi

İnsanoğlu için yürümek, koşmak, oturmak, kalkmak nasıl ki doğalsa, birbirleri ile iletişim kurmak da o denli

Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi

Her yönüyle insanı ele alan edebiyatın hemen hemen bütün bilim dallan ile ilişkisi vardır. Çünkü edebiyat,

Sanat ve Zanaat Arasındaki Farklar

Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin hepsine ya da hu anlatımın sonucu ortaya çıkan
kacak iddaa online casino siteleri bahis siteleri canl? bahis siteleri