FELSEFE KATEGORİSİ

Fenomenoloji (Görüngübilim) Nedir –Temsilcileri

Fenomenoloji Anlamı – Fenolojik Yaklaşım: 20. yüzyıla damgasını vurmuş olan önemli yaklaşımlardan birisi de fenomenolojidir. Bu

Edmund Husserl Felsefesi – Sözleri

Edmund Husserl Bilgi Anlayışı: Edmund Husserl (1859-1938)‘in görüşüne göre felsefe bilgi elde etmede özneden yani insandan

William James Kimdir – William James Felsefesi

William James ve Pragmatizm: William James (1842-1910), aynı zamanda bir fizyolog ve psikologtur. Harvard Üniversitesinde biyoloji,

John Deney ve Eğitim Felsefesi – Sözleri

John Deney ve Pragmatizm: John Dewey(1859-1950), yirminci yüzyılın eğitiminde çığır açmış olan bir pedagogtur. Dewey, felsefenin

Pragmatizm (Faydacılık) Nedir – Temsilcileri

Doğruluğu ve gerçekliği tek taraflı bir şekilde sadece eylemlerin sonuçları ile ele alan ve onlara yalnızca

Wittgenstein ve Dil Felsefesi Hakkında Bilgi

Wittgenstein Sözleri ve Felsefi Görüşleri: Wittgenstein(1889-1951), tüm felsefe sorunlarını dil çerçevesinde ele almıştır. Bu yüzden onun

Auguste Comte Kimdir – Felsefi Görüşü

Auguste Comte ve Üç Hal Yasası: Matematik ve fen bilimleri eğitimi almış, yaşamını özel ders vererek

Pozitivizm (Olguculuk) Nedir – Temsilcileri

Olguculuk  Nedir – Anlamı Pozitivizm terimini ilk kullanan Saint Simon (1760-1825) dur. Ama pozitivizmi geliştirip sistemleştiren

Analitik Felsefe (Çözümleyici Felsefe) Nedir – Temsilcileri

Mantıkçı – Mantıksal Pozitivizm veya Neo Pozitivizm Analitik felsefe, bir önceki yaklaşım olan pozitivizmin yirminci yüzyılda

Henri Bergson Felsefesi ve Sezgicilik

Henri Bergson’un Felsefi Düşüncesi veya Anlayışı: Henri Bergson(1859-1941), hem rasyonalizme hem de materyalizme karşı cephe almış