OSMANLI TARİHİ KATEGORİSİ

İstanbul’un Fethinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi – Sonuçları

İstanbul’un fethi Türk ve dünya tarihi açısından oldukça önemli gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Çünkü İstanbul’un fethi

Fatih Sultan Mehmet Dönemi Batıdaki Gelişmeler

Fatih Döneminde Batıda Yapılan Fetihler: Fatih İstanbul’un fethinden sonra Batıya yönelerek,’ Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletmeye devam

Fatih Sultan Mehmet Dönemi Anadolu’da Gelişmeler

Fatih Döneminde Anadolu’da Yapılan Fetihler: İstanbul’un fethinden sonra Anadolu’da birliği ‘sağlamaya çalışan Fatih; Karadeniz seferine çıkarak,

Fatih Sultan Mehmet Dönemi Denizlerde Gelişmeler

Fatih Döneminde Denizlerdeki Fetihler: Fatih döneminde donanma tam olarak güçlü değildi. Ancak kısa sürede takviye edilerek

Fatih Sultan Mehmet Döneminde Yapılan Yenilikler

Fatih Dönemindeki Bazı Yenilikler: Osmanlı Devleti Fatih zamanında büyük bir kurumlaşma yaşamış, pek çok alanda düzenlemeler

İstanbul’un Fethinin Önemi ve Sonuçları

İstanbul’un Fethi Niçin – Neden Önemlidir: Osmanlı Devleti, imparatorluğa dönüşerek, büyük bir dünya devleti şeklini almıştır.

Kardinal Külahı Görmektense Osmanlı Sarığını Görmek

Hazırlıklarını tamamlayan II. Mehmet, kuşatmayı başlatınca, Bizans Avrupa’dan yeniden yardım istemiştir. Fakat bu yardım istemeye din

İstanbul’un Fethinin Nedenleri – Maddeler Halinde

İstanbul Niçin Fethedilmiştir: İstanbul’un coğrafi konumu: Asya ve Avrupa kıtaları arasında geçiş noktasında bulunması, boğazlara sahip

İstanbul’un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar – Kısaca

İstanbul Kuşatması İçin Osmanlının Yaptığı Hazırlıklar: II. Mehmet, Balkan devletleriyle anlaşma yaparak buradan gelebilecek tehlikeyi önlemiştir.

Osmanlı Devletinin Bizansla Yaptığı Savaşlar

Osmanlı Bizans Savaşları: Osman Bey Dönemi’nde Bizans topraklarına yönelik olarak batı ve kuzeye doğru gerçekleştirilen akınlarla,