OSMANLI TARİHİ KATEGORİSİ

1. İbrahim Dönemi Önemli – Siyasi Olayları

I.İbrahim (Deli İbrahim) Dönemi (1640-1648): 4.Murat’ın kardeşi olan I. İbrahim zamanında Kösem Sultan yeniden etkin hale

4. Murat Dönemi Önemli – Siyasi Olayları

IV.Murat Dönemi (1623-1640): Genç Osman’ı tahttan indirenler, I. Mustafa’yı padişah yapmışlar (1622-1623), ancak akli dengesi yerinde

2. Osman (Genç Osman) Dönemi Siyasi Olayları

Genç Osman (II. Osman) Dönemi (1618-1622): I. Ahmet’in ölümünden sonra oğlu II. Osman padişah olmuştur. II.

1. Ahmet Dönemi Önemli – Siyasi Olayları

I. Ahmet Dönemi (1603-1617): I. Ahmet hükümdarlığının ilk yıllarında Avusturya ile yapılan savaşlarla uğraştı. III. Murat

3. Mehmet Dönemi Önemli – Siyasi Olayları

III. Mehmet Dönemi (1595 – 1603): III. Mehmet zamanında Avusturya ile savaşlar devam etmiş ve yapılan

3. Murat Dönemi Önemli – Siyasi Olayları

III. Murat Dönemi (1574-1595): Duraklama döneminin İlk padişahı olan III. Murat, aynı zamanda Yükselme döneminin son

Osmanlı Devletinin Duraklamasının İç ve Dış Nedenleri

Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’ne girmesinde siyasi, askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda oluşan sorunlarla dıştaki gelişmeler

Osmanlı Duraklama Dönemi Padişahları

Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren büyük bir ilerleme ve gelişme göstermiş ancak XVII. yüzyıla gelindiğinde bu gelişmeler

Duraklama Dönemi Islahatları Genel Özellikleri

Duraklama Dönemi Islahatları Neden Başarısız Olmuştur: Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü durum tam olarak değerlendirilemediğinden, sorunların

Osmanlı Devletinin Duraklama Nedenleri Maddeler Halinde

Osmanlı Devletinin Duraklamasının Sebepleri: – Yönetimin bozulması: Osmanlı Devleti mutlakiyetle yönetildiği için başta bulunan padişahın becerileri