OSMANLI TARİHİ KATEGORİSİ

Patrona Halil İsyanı ve Sonucu (1730)

Patrona Halil İsyanı Sonucunda Ne Olmuştur: Lale Devri‘nde İran savaşlarında başarısızlıklar yaşanırken, halk savaşın getirdiği ağır

3. Ahmet Dönemi Islahatları (Lale Devri)

Lale Devri Islahatları – Maddeler Halinde: 1718 yılında Avusturya ile imzalanmış Pasarofça Antlaşması’ndan 1730 yılındaki Patrona

Lale Devri Islahatlarının Genel Özellikleri

Lale Devri Islahatlarının Nitelikleri: Sivil mimari anlayışı gelişmiştir. Evler, saraylar, yalı ve köşkler yeni tarz ile

3. Ahmet Dönemi Osmanlı – İran İlişkileri

3.Ahmet Dönemi Osmanlı Devletinin İran Siyaseti: XVIII. yüzyılda İran’da iç karışıklıklar başladı. Bu fırsattan yararlanmak isteyen

Pasarofça Antlaşması Önemi – Maddeleri – Sonucu

Pasarofça Antlaşması’nın Önemi Orta Avrupa ve Balkanlardaki en önemli merkezlerden biri olan. Belgrad’ın kaybedilmesi, bu bölgede

3. Ahmet Dönemi Osmanlı – Avusturya İlişkileri

3.Ahmet Dönemi Osmanlı Devletinin Avusturya Siyaseti: Karlofça Antlaşması‘nın garantör devleti 4 olan Avusturya, Osmanlı Devleti’nin Rusya

3. Ahmet Dönemi Osmanlı -Venedik İlişkileri

3.Ahmet Dönemi Osmanlı Devletinin Venedik Siyaseti: Mora halkının Venedik idaresinden memnun olmayıp Osmanlı’dan yardım istemesi üzerine

3. Ahmet Dönemi Osmanlı – Rus İlişkileri

3.Ahmet Dönemi Osmanlı Devletinin Rusya Siyaseti: 18. yüzyıl başlarında Rus Çarı olan I. Petro Rusya’yı bir

Edirne Vakası Nedir – Edirne Vakası Sonucu

Edirne Vakası Hakkında Bilgi (1703): 3.Ahmet‘ten önce Osmanlı Devleti‘ni 2. Mustafa yönetmekteydi. 2. Mustafa saltanatın İlk yıllarında

18. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Avrupa devletlerinin Dış Politikası

XVIII. Yüzyılda Osmanlı ve Avrupa Devletlerinin Dış Siyaseti: yüzyılda Osmanlı Devleti’nin dış politikasındaki ilk hedef Karlofça