PSİKOLOJİ KATEGORİSİ

Psikolojide Kullanılan Yöntem ve Teknikler Nelerdir

Tüm bilimler kendi konularına ilişkin yeni bilgilere ulaşmak ve var olan bilgilerin doğruluğunu ortaya koymak için

Psikolojinin Diğer Bilimler ile İlişkisi – Kısaca

Psikoloji – Sosyoloji: Birey toplumun ürünüdür. İçinde yaşadığı toplumdan davranışları öğrenir. Sosyoloji toplumu, psikoloji ise bireysel

Psikolojide Kullanılan Araştırma Yöntemleri -Teknikleri

Doğruyu bulmak bütün bilimlerin amacıdır. Birçok bilimin de kendine özgü yöntemleri vardır. Yöntem: Bilimlerin izlediği yola,

Psikolojinin Konusu ve Amaçları – Kısaca

Psikolojinin konusu insan davranışlarıdır. İnsan davranışlarını tanımak için, insanı anlamak ve açıklamak gerekir. Bunun içindir ki

Psikoloji Nedir – Psikolojinin Özellikleri Nelerdir

Psikoloji insan ya da hayvan davranışlarını inceleyen pozitif bilimdir! Psikoloji kavramı latince olup psyche .(ruh) ve

Uygulamalı Psikoloji Alt Dalları – Alanları

a) Klinik Psikoloji: Davranış bozukluklarının teşhisi ve tedavisi ile uğraşan psikoloji dalıdır. Bireylere, düşünme, duygu ve

Deneysel Psikoloji Alt Dalları – Alanları

a) Deneysel Psikoloji: Deneysel psikologlar belirli bir davranışı etkileyen çevre koşullarını ve uyarıcıları detaylı bir şekilde

İşlevsel Yaklaşım – Fonksiyonalizm Nedir – Kısaca

Bu yaklaşımı benimseyen psikologlar zihinsel yaşantının içeriğinden çok işlevleriyle ilgilenirler. Yapısalcılar “zihin nedir?” sorusuna cevap ararken

Bilişsel Yaklaşım Kuramı Nedir – Kısaca

Biliş: Bireyin bilgi edinmesini, sorunları çözmesini ve geleceğe yönelik planlar yapmasını sağlayan algı, bellek ve bilgi

Psikodinamik Yaklaşım – Psikanaliz Nedir – Kısaca

Bu yaklaşım bilincin derinliklerini konu alır. Bilinci üç kademede inceler. Bilinç, insanın haberdar olduğu tüm duygu,