Kadıköy Escort Kadıköy Escort Ataşehir Escort

TARİH KATEGORİSİ

20. Yüzyıl Başlarında Dünyanın Genel Durumu Nasıldır – Kısaca

XX. Yüzyılda Dünyanın Genel Durumu Hakkında Bilgi: Avrupa’da İtilaf devletleri (İngiltere, Fransa ve Rusya) İle İttifak

1. Meşrutiyet ve 2. Meşrutiyet Döneminin Karşılaştırılması

1. Meşrutiyet ve 2. Meşrutiyet Arasındaki Farklar: 1. Meşrutiyet Döneminde padişah yasama, yürütme ve meclisi kapatma

19.Yüzyılda Osmanlı Devletinde Basın Yayın Hayatındaki Gelişmeler

Osmanlı Devleti’nde Basın – Yayın Hayatındaki Değişimler: Osmanlı Devleti‘nde matbaanın 1853 yılında İstanbul dışında da kurulması

19.Yüzyılda Osmanlı Toplum Yapısında Meydana Gelen Değişmeler

19. Yüzyılda Osmanlı Toplum Yapısındaki Değişim: 19. yüzyılda Osmanlı toplum yapışı incelendiğinde dikkati çeken ilk özellik

2. Mahmut Döneminde Yapılan Islahatlar – Yenilikler

II.Mahmut Dönemi Yenilikleri: Sened-i İttifak (1808): II.Mahmut’la ayanlar arasında yapılan bir sözleşmedir. Osmanlı devletinde bir bölgenin,

Abdülaziz’in Avrupa Seyahati ve Yaptığı Islahatlar

Abdülaziz’in Avrupa Gezisi – Yaptığı Yenilikler: 1861 yılında kardeşi Sultan Abdülmecit‘in vefatı üzerine; 31 yaşında Osmanlı

Abdülaziz Dönemi Islahatları (1861–1876)

Abdülaziz Döneminde Yapılan Islahatlar: Abdülaziz döneminde eğitim alanında önemli yenilikler yapılmış; Mekteb-i Mülkiye-i Tıbbiye, Eczacı mektebi,

Tanzimat Fermanı’nın Sonuçları ve Getirdiği Yenilikler

Tanzimat Fermanı‘nın ortaya çıkardığı bazı önemli sonuçlar olmuştur bunları kısaca maddeler halinde özetlersek: Padişah kendi isteğiyle

Tanzimat Fermanı ve Önemli Maddeleri (1839)

Islahatçı bir padişah olan Abdülmecit döneminde Tanzimat ve Islahat fermanları ilan edilerek, yenilikler sürdürülmüştür. 1839’da Tanzimat

1909 Kanuni Esasi’de Yapılan Değişiklikler

1909 Kanuni Esasi Değişiklikleri – Maddeleri: Padişah mecliste anayasaya bağlılık andı içme yükümlülüğü altına girmiş, ödenekleri
kacak iddaa online casino siteleri bahis siteleri canl? bahis siteleri