TARİH KATEGORİSİ

1. Abdülhamit Dönemi Islahatları (1774-1789)

1.Abdülhamit Dönemi Yenilikleri – Maddeler Halinde: Sadrazam Halil Hamit Paşa ve Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa

3. Mustafa Dönemi Islahatları (1757-1774)

3. Mustafa Dönemi Yenilikleri – Maddeler Halinde: III. Mustafa dönemi ıslahatlarında Sadrazam Koca Ragıp Paşa ve

1. Mahmut Dönemi Islahatları (1730-1754)

1. Mahmut Dönemi Yenilikleri – Maddeler Halinde: 1. Mahmut devrinde yabancı askeri uzmanlardan yararlanılmaya başlanmış ve

Patrona Halil İsyanı Neden Çıktı

Patrona Halil İsyanı Niçin Çıktı ve Sonucu (1730): İran savaşlarındaki başarısızlıklar ve halkın savaşın getirdiği ağır

18 Yüzyıl Rusların Azerbaycan’a Hakim Olması

18 Yüzyıl’da Rusların Azerbaycan’ı Ele Geçirmesi: Avşar Türklerinden Nadir Şah’ın İran’da m yönetime geçmesi İran’ın yeniden

Lale Devri Nedir – Lale Devri Yenilikleri – Özellikleri

Lale Devri’nin Özellikleri – Lale Devri Hakkında Bilgi (1718-1730) : Pasarofça Antlaşması ile başlayarak Patrona Halil

Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’ne Etkisi

Sanayi Devriminin Osmanlı’ya Etkisi: Sanayi İnkılâbı Osmanlı Devleti‘ni olumsuz yönde etkilemiştir. Ekonomisinin daha da bozulmasına neden

Sanayi İnkılabı’nın Gelişim Aşamaları

Sanayi Devriminin Gelişimi Nasıl Olmuştur: 1763’te James Watt, İskoçya’da buharla çalışan makineyi buldu. Bu gelişme Sanayi

Sanayi Devrimi Neden İngiltere’de Başladı – Ortaya Çıktı

Sanayi İnkılabının İngiltere’de Başlamasının Sebepleri – Maddeler Halinde: İngiltere‘nin uzun süredir anayasal monarşi düzeni (Meşrutiyet) ile

Sanayi İnkılabının Nedenleri ve Sonuçları

Sanayi İnkılabı, üretimde kol gücünün yerini makinenin almasıdır. Önce İngiltere’de başlamış, daha sonra Fransa ve diğer