İslam dini, Allah tarafından, Hz. Muhammed (s.a.v.) aracılığıyla bildirildiği için onun söylediği sözlerin ve yaptığı işlerin, dinî bilgiler edinmek ve dinin anlaşılması bakımından büyük önemi vardır. Sünnet, İslami bilgilerin ikinci temel kaynağıdır. Sünnetin önemi, Kur’an’da şöyle bildirilmektedir: “… Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının…” Başka bir ayette ise “(Resulüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın…” buyrulmaktadır.

Hz. Muhammed Kur’an’ı bazen sözlü olarak bazen B de uygulamalarıyla açıklamıştır. Kur’an’ı açıklamak B ve insanlara uygulamalı olarak göstermek Hz. Muhammed’in peygamberlik görevlerinden biridir. Bu konuda Kur’an’da, “… İnsanlara, kendilerine indirileni \ açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur’an’ı indirdik.” buyrularak onun açıklayıcılık görevine işaret edilmektedir.