Doğru Bilginin İmkanı Problemi:

Varlık konusunda hiçbir şekilde doğru bilgiye ulaşılamayacağını savunan aşırı şüpheci filozofların karşısında, varlık hakkında kesin ve mutlak bilgiye ulaşılabileceğini savunan filozoflar yer alır. Doğru bilgiye ulaşılabileceğine büyük bir güçle ve mutlak olarak inandıkları için, bu filozofların bilgi hakkındaki tavırlarına ve anlayışlarına dogmatizm adı verilir. Dogmatizm, şüpheciliğin tamamen karşıtıdır. Bir takım ilkelerle insan bilgisinin mutlak hakikate ulaşabileceğini iddia eder.

Yalnız burada şu duruma göz önüne almak gerekir. Doğru bilginin imkânı konusunda aynı görüşleri paylaşan filozoflar, bilginin kaynağı konusunda farklı görüşleri savunurlar. Doğru bilginin imkânı savunan filozoflar ve temsil ettikleri felsefi ekoller aşağıda sıralanmıştır.