Farabi ile İlgili Kısaca – Özet Bilgi (870 – 950):

Türk filozof ve bilgin. Tam adı Muhammed Bin Tahran Bin Uzlug, künyesi Ebu-Nasr Muhammed el-Farab‘tır. Hem İslam dünyasında hem de Batı’da çok iyi tanınan Orta Çağ filozofları arasında ön sıralardadır. İbn Sina ve İbn Rüşt ile birlikte Batı dünyasında en çok tanınmış Müslüman düşünürlerdendir, ilk öğrenimini Farab‘ta gördükten sonra Rey ve Bağdat Medreselerinde okudu.

Daha sonra Harran’da Eski Yunan felsefesi, özellikle Aristoteles‘in eserlerini inceleme şansı buldu. Bir süre Halep’te Halep Emirinin konuğu olarak bulundu. Farabi, özellikle bilgi ve bilimlerin standartlaştırılması ve sıralanması konusunda Doğu ve Batı dünyasına öncülük etmiş; daha önce farklı bir şekilde gruplanan bilimleri fizik, matematik ve metafizik diye üç kısma ayırdı. Müzik ve eczacılık konusunda da eserleri olan Farabi, arkasında bugün bile dünya bilim ve felsefe çevreleri tarafından değer verilen çok sayıda eser bırakarak 950 yılında Şam’da vefat etti.