Fatih Döneminde Denizlerdeki Fetihler:

Fatih döneminde donanma tam olarak güçlü değildi. Ancak kısa sürede takviye edilerek güçlendirilmeye çalışıldı ve böylece Osmanlı Devleti denizlerde söz sahibi olmaya başladı. .

  • Eğriboz ve Midilli adaları Venediklilerden, İmroz, Taşoz, Limni, Bozcaada ve Semadirek Cenevizlilerden alınmıştır.

Girit ve Rodos adaları kuşatılmış, ancak bir sonuç alınamamıştır.

  • Kırım Seferi’ne çıkılarak burası Osmanlı Devleti’ne bağlanmış ve Kırım Hanlığı Osmanlı Devleti’nin himayesine alınmıştır. (1475)
  • Kırım’ın alınması ile, Karadeniz’deki Ceneviz kolonileri Osmanlı topraklarına katılmıştır.
  • Karadeniz üzerinden yapılan İpek yolu denetimi tam olarak Osmanlıların eline geçmiştir.
  • Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.
  • Gedik Ahmet Paşa komutasında bir Osmanlı donanması İtalya seferine çıkarak Ayamavra, Kefalonya ve Zanta adalarını ve Güney İtalya’da bulunan Otranto Kalesi’ni ele geçirdi. (1480)Fatih’in ölümü üzerine bu donanma geri çağrılmıştır.