M.Ö. 25OO’lerde göçler sonucunda Anadolu’ya geldikleri tahmin edilmektedir. Anadolu’da ilk uygarlığı oluşturmuşlardır. Elde edilen bazı Hitit metinlerinde Hattilerden bahsedilmesi bu bilgiyi desteklemektedir. Çok Tanrılı dine inanmışlardır. Ana tanrıça Annus‘tur. Hattilerde her şehrin bir tanrısı vardır. Hattiler’e ait süsleme şekillerinin Anadolu’nun bir çok yerinde görülmesi Hatti uygarlığının Anadolu’da geniş bir coğrafyaya yayıldığını gösterir. Hatti uygarlığına ait en önemli eserler. Alacahöyük‘te bulunmuştur.

Atatürk’ün himayesinde başlayan kazılarda Güneş kursları, heykelcikler, altın kupalar gibi birçok eser bulunmuştur. Bir başka buluntu yeri de Tokat Horoz Tepe‘dir. Burada ana tarnıçaya ait figürler ve tören zilleri bulunmuştur. Hattiler savaşçı bir topluluktur. Hatti uyarlığı zamanla Hitit uygarlığı ile kaynaşmıştır. İnanç bakımından, şehir yaşantısı bakımından Hititlerin Hattilerden etkilendiği görülmektedir.