Hegel Hakkında Kısaca Bilgi:

Hegel, Alman idealizminin ve rasyonalizminin en büyük filozof olarak kabul edilir. Rasyonalizmi onunla zirve noktasına ulaşmıştır. Çünkü ona göre, insan var olanlar hakkında, duyularını hiç kullanmadan, yalnızca akıl yoluyla gerçek ve kesin bilgiye ulaşabilir. Onun savunduğu görüşe göre, akıl ilkeleriyle varlığın ilkeleri’ birbirleriyle aynıdır. Bu görüşünü de “akla uygun olan gerçektir, gerçek olan da akla uygundur” formülüyle ifade etmiştir.

Bundan dolayı Hegel’e göre temel bilim mantıktır. Doğru bilgiye ancak mantık ile ulaşılabileceğini savunur. Mantık ilkeleriyle elde edilen bilgi, varlıklara tıpa tıp uyar. Daha doğrusu dış dünyadaki Varlıkların yapısı ve işleyişi mantıksal düşünülenler ile aynıdır. Mantık hakikatin çırılçıplak göründüğü alandır. Düşünceyle varlık arasına tam bir özdeşlik bulunduğundan, akıl, kendi yasalarına göre düşünürken, gerçekliğin yasaları hakkında mutlak ve kesin bir bilgi sahibi olur. Bu yüzden Hegel‘in sistemine panlojizm (tüm mantıkçılık) denir.
Hegel’in felsefedeki önemi, her şeyin değişme ve hareket halinde ve birbirine bağlı olduğunu düşünmesi ve diyaletik yöntemi geliştirmesinden kaynaklanır. Burada Hegel; her tür düşüncenin temelinde bulunan özdeşlik ilkesine karşı çıkar ve bunun yerine çelişmeyi geçirir. Ona göre her tür yaşamın ve hareketin temelinde değişme ve çelişme yardır. Her şey karşıtı aracılığıyla gelişir.

Tez, antitezini gerektirir. Bu ikisi daha yüksek bir düzeyde senteze ulaşır. Örneğin çiçek (tez), çiçeğin yok olması (antitez) meyve (sentez). Çiçek meyvenin meydana gelmesine yol açar; ama meyvenin ortaya çıkması için çiçeğin yok olması gerekir. Demek ki her olmakta olan şey, hem var olan hem yok olan şeydir.