Mekke’de Müslümanlar üzerinde baskı artarak devam ederken bir yandan da Hz. Mukammed Mekke’ye gelen insanlara İslam dinini anlatmaya devam etmekteydi.

Bu dönemde Medineli altı kişi Akabe denilen yerde İslamiyet’i kabul etmişlerdir. Bu kişilerin öncü olmasıyla daha sonraki birkaç yıl içerisinde Medinelilerle bir-iki görüşme daha oldu. Medineli Müslümanların sayısı 7O’li rakamlara ulaştı.

Hicretin Nedenleri

  • Mekkelilerin baskısından kurtulmak
  • Medineli Müslümanların Hz. Muhammed’e bağlı kalacaklarına söz vermeleri
  • Medine’de İslamiyet’i rahat yaşama ve yaymayı saylayacak zeminin oluşması.