İnsan Bilimleri Hangileridir:

İnsan bilimleri için “manevi bilimler” adı da kullanılmaktadır. Bunlar insanı değişik yönleri itibari ile işleyen bilim dallarıdır. Tarih, antropoloji, psikoloji, sosyoloji, dilbilim bu bilimlere birer örnektirler. Bu bilimler insanla ve insanın yapıp ettikleriyle ilgili olan bilimlerdir. İnsan bu bilimler için toplum kuran, kültür yaratan, tarih yapan, kısacası bir takım başarıların sahibi olan bir varlıktır.

İnsan bilimlerinde mutlak ve genel – geçer sonuçlara ulaşmak söz konusu değildir. Çünkü insan, kendisinde mutlak bir zorunluluğun ve nedenselliğin hüküm sürdüğü bilinçsiz ve cansız bir varlık değildir. İnsanın bir iradesi vardır, eylemleri ve yarattıkları şeyler, gerçekten anlamlı olan şeylerdir. Bu nedenle yapılması gereken şey onları açıklamak değil anlamaktır.
Anlama, olay ve varlıkları tarihsel tekliği içinde kavramaktır. Örneğin Selimiye Camii sıradan değil, tarihsel değeri ve anlamı olan bir yapıdır. Bunun için insan bilimlerini, anlamlı varlığı konu alan bilimler diye de tanımlayabiliriz. Bu bilimlerin ulaştığı sonuçlar, olaylara, belgelere ve bir yönteme dayanır.