Malazgirt Savaşı; Anadolu’yu Türklere karşı savunulabilecek yegane kuvvet olan Bizans’ın ağır bir yenilgi alması ve artık Anadolu’nun fethinin önünde bir engel kalmaması açısından önemlidir.

Böylece, Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.

  • Malazgirt Savaşı’ndan sonra, Selçuklu Sultanı Alparslan, beylerini ve komutanlarını toplamış ve Anadolu’nun bir Türk yurdu , haline getirilmesini istemiştir. Malazgirt Zaferi’nden sonra Türk tarihi için yeni bir dönem başlamıştır.
  • Artık Türklere yeni bir yurdun kapıları açılmış, bu yeni yurt çok kısa bir süre içinde bir uçtan uca fethedilerek, tam bir Türk, yurdu haline gelmiş, böylece, Anadolu Türk tarihi (Türkiye Tarihi) başlamıştır.

Sultan Alparslan, Anadolu’da fetihlerde bulunan komutanlara fethedilecekleri yerlerin kendilerinin olacağını bildirmiş, bu sayede Anadolu hem hızlı bir şekilde fethedilmiş, hem de çok kısa bir süre içinde Türkleşmiştir.
  • Malazgirt Savası’ndan sonra Anadolu’da teftihlerde bulunan komutanlar kendi beyliklerini kurmuşlar ilk Türk Beylikleri dönemi bağlamıştır. (1072)

Bu beylikler Anadolu’nun Türkleşmesine öncülük etmişlerdir.