İngiltere’nin Mısır’ı İşgal Sebepleri:

1869’da Süveyş Kanalı’nın açılması ile iyice önem kazanan Mısır’a, İngiltere göz dikmişti. Çünkü İngiltere’nin Hindistan ve Uzak Doğu sömürgelerine giden en kısa yol buradan geçiyordu. Özet olarak İngiltere, hem Mısır gibi verimli ve zengin kaynaklara sahip bir bölgede yeni sömürgeler elde etmiş olacak hem de sömürgelerine giden yolu denetim altına alacaktı.

İngiltere,