Orta Asya; Türklerin ilk ana yurdudur. Doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi, güneyde Himalaya Dağları ve kuzeyde Sibirya ile çevrilidir. Orta Asya’nın büyük kısmı bozkırlarla kaplıdır. İklimi karasaldır. Türklerin anayurdunda tarım arazileri son derece azdır. Orta Asya’nın fiziki yapısında; dağlar ve çöller de geniş yer kaplamaktadır. Bu özellikleri Orta Asya’da yaşam koşullarını zorlaştırmıştır.

Orta Asya’nın bu şartları Türklerin siyasi, sosyal ve ekonomik hayatını etkilemiştir. Türklerin büyük bir kısmı Orta Asya’dan göç ederek başka çoğrafyalarda uygun yaşam koşulları ararken, bir kısmı da anayurt Orta Asya’da kalmış, burada büyük devletler kurarak Türk kültürünü devam ettirmişlerdir.