Osmanlılarda müziğin öğretildiği ve uygulandığı en önemli okul Enderun olmuştur.

Abdülkadir Meraği Osmanlı musikisinin öncüsü kabul edilir. XVII. yüzyıl sanatçılarından Mustafa Itri Efendi, eserleriyle bugünde kendisinden söz ettirmektedir.

Musiki aynı zamanda akıl hastalarının tedavisinde uygulandı. XIX. yüzyılda usulü Osmanlı müzisyenleri; Selanikli Ahmet Bey, Hacı Arif bey, İsmail Dede Efendi, Zekai Dede, Tamburi Cemil Bey’dir.