Osmanlı Bizans Savaşları: Osman Bey Dönemi’nde Bizans topraklarına yönelik olarak batı ve kuzeye doğru gerçekleştirilen akınlarla, tekfurların idaresindeki kasaba ve şehirler ele geçirilmeye çalışılmıştır.

Bu anlamda İnegöl, Yenişehir, Bilecik, Yarhisar fethedilmiş, İzmit’e yaklaşılmaya çalışılmıştır. Beyliğin merkezi 1299’da Bilecik’e taşınmış ve bağımsızlık ilan edilmiştir.

KOYUNHİSAR SAVAŞI: Osmanlı ilerleyişi karşısında harekete geçen Bizans ordusu, 1302’de yapılan “Koyunhisar Savaşı” ile mağlup edilmiştir. Bu savaş Bizans’la Osmanlılar arasındaki ilk önemli savaş olarak bilinir.