Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devletine Olumsuz Etkisi – viki

XVI. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti, dışındaki gelişmeler, Osmanlı ülkesinde de etkisini gösterdi. Avrupa XVII. yüzyılda, daha önceki birikimi sonucunda, ticaret alanlarında büyük bir gelişme gösterdi. Bunu, XVIII. yüzyılda Sanayi İnkılabı izledi. Sanayi İnkılabı neticesinde dünyada sömürgecilik yarışı ve buna bağlı olarak üretilen malların satılacağı pazar ihtiyacı arttı. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti bu çerçevede Sanayi İnkılabı’nın olumsuz etkilerini tam anlamıyla hissetmeye başlamıştır.

Daha önce Batılı devletlere verdiği kapitülasyonlar ile beraber, Mısır meselesinin çözülmesi noktasında 1838 yılında İngiltere ile yaptığı. Balta Limanı Ticaret Antlaşması ile Osmanlı topraklarının İngiliz tüccarlara açılması Osmanlı ekonomisi üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurmuştur. Bu gelişmeler sonucunda Osmanlı Devletinde;

  • Avrupa’da üretilen ucuz ürünler ülkenin pazarlarına kolayca girdi.
  • Avrupa’dan gelen ucuz mallar karşısında rekabet edemeyen küçük el tezgahları ve atölyeler kapandı.
  • İşsizlik arttı.
  • Ülke gelirleri azaldı.
  • Halkın üzerindeki vergi yükü arttı,
  • Ekonomik alanda Avrupa’ya bağlılık arttı.
  • İthal malların kullanımının artması nedeniyle dış ticarette denge bozuldu.
  • Ekonomik olarak çöküş, siyasi alanda da başarısızlıklara zemin hazırlamıştır.
  • Avrupa’da ham madde ve pazar bulmanın önemli bir sorun haline gelmesi sonucunda Avrupa devletlerinin Osmanlı topraklarına göz dikmesi sonucu Osmanlı topraklarının bir kısmı sömürge haline getirilmiştir.