Rus delegeler imza yetkisi olmadıklarını ileri sürüp Karlofça Antlaşması’nı imzalamamışlardır.  Bu yüzden Bunun üzerine bir yıl