Rus delegeler imza yetkisi olmadıklarını ileri sürüp Karlofça Antlaşması’nı imzalamamışlardır.  Bu yüzden Bunun üzerine bir yıl sonra Ruslarla Karlofça Antlaşması’nın yerine İstanbul Antlaşması (1700) imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre; İstanbul Antlaşması’nın ... devamı