1820 Yunan İsyanı Nedenleri: Milliyetçilik akımının etkisi Rumlar tarafından kurulan Etniki Etarya Cemiyeti'nin faaliyetleri Osmanlı Devleti'nin yönetimindeki bozulmalar Yanya valisi Tepedelenli Ali Paşa'nın bir anlaşmazlık sonucu görevden alınması üzerine isyan ... devamı