31 Mart Olayı ve II.Meşrutiyet Hakkında Kısaca Bilgi: 2.Abdülhamit’in Mebuslar Meclisi’ni kapatıp Kanuni Esasi’yi yürürlükten kaldırılması üzerine meşrutiyet yanlıları Selanik’te İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni kurarak örgütlenmeye başladılar. İttihatçılar, ... devamı