Türkiye’nin Avrupa Birliği Süreci: AB’nin Türkiye üzerine oynadığı oyunların dini, siyasi, askeri ve sosyal boyutları vardır.