Halifelik bu defa Abbasoğullarının saltanatına dönüştü. Ancak Abbasiler, Emevilerden farklı bir politika izleyerek, İslam tarihinde yeni bir dönemi başlattılar. Abbasiler, Emevilerin ırkçı politikalarına son vererek, ümmetçi bir anlayış benimseyerek birlik ve beraberliği ... devamı