Halifelik bu defa Abbasoğullarının saltanatına dönüştü. Ancak Abbasiler, Emevilerden farklı bir politika izleyerek, İslam tarihinde yeni