Osmanlı Dönemi Türk- Amerikan Ticari İlişkileri – Kısaca: Amerika ile Osmanlı Devleti arasındaki İlişkilerin başlaması XIX.