Abdestin usûlüne uygun olarak alınmış olması için, aşağıya sıralanan âdâbına dikkat ederek alınması gerekir: 1) Temiz