Abdesti bozan şeyler ve haller, aşağıda sayılmıştır. Bu hallerin dışında kalan hususlar ise; abdesti bozmayan şeylerdir. 1) İnsanın normal ön ve. arka yollarından çıkan her şey, abdesti bozar. Menî, mezî, vedî ve benzeri akıntılar da aynı hükümdedir. Bunlar, az veya ... devamı