1.Abdülhamit Dönemi Yenilikleri – Maddeler Halinde: Sadrazam Halil Hamit Paşa ve Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa