1.Abdülhamit Dönemi Yenilikleri – Maddeler Halinde: Sadrazam Halil Hamit Paşa ve Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa bu dönem ıslahatlarının yapılmasında padişaha yardımcı olmuşlardır. I. Abdülhamit Avrupa'dan çağırılan uzman kimselerin Müslüman olması ve Osmanlı ... devamı