Tanzimat Fermanı Nasıl İlan Edildi (3 Kasım 1839): II.Mahmut döneminde başlatılan yenilik hareketleri 1839 yılında vefatı üzerine padişah olan oğlu Abdülmecit tarafından devam ettirilmiştir. Sultan I. Abdülmecit, Londra elçiliğinden Hariciye Nazırlığı'na (Dışişleri ... devamı