Tanzimat Dönemi'nde Açılan Okullar: 1845’te Harp Okuluna öğrenci yetiştirmek için Askeri Liseler açıldı. Günümüze kadar devam eden İstan­bul’da Kuleli, Bursa’da Işıklar ve İzmir’de Maltepe As­keri Liseleri bu dönemde açılmıştır. TANZİMAT DÖNEMİ KURUMLARINDAKİ ... devamı