DALGA AŞINIM (AŞINDIRMA) ŞEKİLLERİ 1) Falez: Yüksek kıyılarda dalganın kıyıya çarparak zamanla kıyıyı alttan oyması ile