DALGA AŞINIM (AŞINDIRMA) ŞEKİLLERİ 1) Falez: Yüksek kıyılarda dalganın kıyıya çarparak zamanla kıyıyı alttan oyması ile oluşan dik kıyı şekline falez denir. Kıyıya çarpan dalga kıyıyı önce alttan oyduğu için burada bir boşluk oluşur. Oluşan boşluk nedeniyle, ... devamı