Temel değerlerden olan din ve ahlak, kişinin iyi, güzel, yararlı işlere yönelmesini amaçlar. Bireye ve topluma zarar verecek her türlü kötülükten uzak durulmasını ister. Gerek din gerekse ahlak; insanın kendisine, ailesine, toplumuna, ülkesine ve milletine karşı ... devamı