Temel değerlerden olan din ve ahlak, kişinin iyi, güzel, yararlı işlere yönelmesini amaçlar. Bireye ve topluma