Kur’an-ı Kerim’in üzerinde durduğu pek çok konu vardır. İnanç esasları, ibadetler ve ahlaki ilkeler bunlardan başlıcalarıdır.