Farabi'nin Bilime Katkıları: İslam'da Rönesans Devrini Açan Büyük Türk - İslam Düşünürü FARABİ (870-950) İslam disiplini içinde yetişmiş Türk düşünürlerinin en büyüğü olan Farabi, 870 yılında Türk asıllı bir kale komutanının oğlu olarak Maveraünnehir'in Farab ... devamı