1) MENDERES: Akarsular eğimin azaldığı bölümlerde enerjilerini büyük ölçüde kaybederler. Hızı azalan akarsu-yun yük taşıma potansiyeli azalır. Bunun sonucunda ortaya çıkan akarsu kıvrımlarına menderes denir. Menderesler bir yandan dışbükey kıvrımın temas ettiği ... devamı