1) MENDERES: Akarsular eğimin azaldığı bölümlerde enerjilerini büyük ölçüde kaybederler. Hızı azalan akarsu-yun yük taşıma potansiyeli