Yeryüzünde hareket eden su kütlelerine akarsu denir. Akarsular boyutlarına göre küçükten büyüğe doğru dere, çay ve ırmak adlarını alırlar. Akarsuyun ilk akışa geçtiği bölüme kaynak, denize ulaştığı kısma ise ağız denir. Havza ve Su Bölümü Çizgisi: Akarsuyun ... devamı