– Bu dönem Türkiye Selçuklularının ticari faaliyetlere ağırlık verdiği ve devletin askeri politikasını da buna göre