Bunlar çözünebilen kayaçlarda oluşan aşınım şekilleri olarak da adlandırılmaktadır. 1) LAPYA: Karstik kayaçların dış yüzeyinde ve