İnsanın kendi varlığı ile ilgili sorgulama anlayışına yönelmesi Sofistlerle başlamış, Skolastik dönemde tanrı odaklı düşünüşün ağırlık