İnsanın kendi varlığı ile ilgili sorgulama anlayışına yönelmesi Sofistlerle başlamış, Skolastik dönemde tanrı odaklı düşünüşün ağırlık kazanmasıyla birlikte uzun bir suskunluk dönemi ortaya çıkmış ve Rönesans’ın köprü görevi görmesinin ... devamı