Kur’an-ı Kerim’de insanları düşünmeye, akıllarını kullanmaya yönelten çeşitli ayetler vardır. Kutsal kitabımızdaki birçok ayette; “Düşünmez misiniz?”, “Akletmez misiniz?” gibi ifadelerle insanlar düşünüp akıllarını kullanmaya yönlendirilir. Örneğin bir ... devamı