Kur’an-ı Kerim’de insanları düşünmeye, akıllarını kullanmaya yönelten çeşitli ayetler vardır. Kutsal kitabımızdaki birçok ayette; “Düşünmez misiniz?”,