Batınilik Hasan Sabbah adındaki bir şahsın görüşleri etrafında oluşmuştur. Hasan Sabbah vezir Nizamülmülk ve ünlü bilim