a) Varlık Felsefesi (Ontoloji): Varlığı konu edinen felsefe dalıdır. Varlık nedir? Varlığın kökeni nedir? Varlık değişken midir; tek midir, çok mudur? gibi soruları açıklığa kavuşturmak ister. b) Bilgi Felsefesi (Epistemoloji): Bilgi sorununu ele alan felsefe koludur. Bilgi ... devamı