Dini Sonuçları: ✓ Avrupa’da kilise ve din adamlarına olan güven azalmıştır. Katolik Kilisesi zayıflamıştır. ✓ Kilisenin