Dini Sonuçları: ✓ Avrupa'da kilise ve din adamlarına olan güven azalmıştır. Katolik Kilisesi zayıflamıştır. ✓ Kilisenin gücü azalınca Skolastik düşünce zayıflamış bilim, sanat ve edebiyat alanındaki çalışmalar hızlanmıştır. ✓  Hıristiyanlar tarafından ... devamı