Osmanlı İmparatorluğu, XVIII. yüzyılın ikinci yansından sonra, Batı’nın endüstri ve ekonomi alanlarındaki gelişmeleri izleyememişti. Yabancıların ucuza sattıkları fabrika mallan, tezgâha, küçük sermayeye dayanan yerli endüstrinin silinmesine, halkın fakir düşmesine yol ... devamı