1) CEM VE CEMEVİ: Alevi - Bektaşiliği diğer tasavvuf i oluşumlardan ayıran en önemli unsurların başında cem törenleri gelir. Cem sözcük anlamı olarak toplanma, bir araya gelme, birlik olma demektir. Cem-Alevi-Bektaşilikte dede ya da babanın önderliğinde yapılır. Cemin ... devamı